Tribe Caliroini Benson, 1938

Caliroa tremulae Chevin, 1974

Tribe Heterarthrini Benson, 1952(?)

Heterarthrus cuneifrons Altenhofer & Zombori, 1987

Tribe Fenusini MacGillivray, 1906

Fenusa (Kaliofenusa) altenhoferi Liston, 1993