Family Heptamelidae Benson, 1938

Heptamelus dahlbomi (Thomson, 1870)

Heptamelus ochroleucus (Stephens, 1835)

Family Xyelidae Newman, 1834

Xyela curva Benson, 1938

Xyela julii (Brébisson, 1818)

Xyela longula Dalman, 1819